Tại JGC Vietnam, tôi có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế với đội ngũ kỹ sư đến từ nhiều quốc gia, họ làm việc hăng say từ khâu bắt đầu tới khi hoàn thành dự án.