Chủ đầu tư TTC Green Energy Investment JSC
Địa chỉ dự án An Hòa, Tràng Bảng, Tỉnh Tây Ninh
Ngày hoàn thiện 31 Tháng 3, 2019
Mảng thầu EPC
Công suất nhà máy 50 MWp