Chương trình Career Development của JVC không chỉ hướng tới đào tạo nhân viên về kỹ năng nghề mà còn phát triển kỹ năng mềm, phục vụ cả công việc lẫn cuộc sống hàng ngày.