Số lượng thiết bị trong một nhà máy công nghiệp có thể lên tới hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn. JGC Việt Nam (JVC) đảm nhiệm toàn bộ quá trình cung cấp thiết bị; từ gửi yêu cầu, quản lý quá trình mua sắm/sản xuất, kiểm tra chất lượng, đến vận chuyển thiết bị tới công trường và chịu trách nhiệm trong suốt toàn bộ quá trình.

Khi lựa chọn thiết bị, JVC sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, cân nhắc các yếu tố chất lượng, tiến độ giao hàng và chi phí tổng thể để chọn ra nhà cung cấp phù hợp nhất.

Việc quản lý sản xuất/chất lượng do JVC thực hiện bao gồm tất cả các giai đoạn từ sản xuất đến bước kiểm tra cuối cùng. Tất cả các khâu được thực hiện một cách cẩn thận, bao gồm lập kế hoạch vận chuyển từ hải quan, giao hàng, nộp hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu đến các cơ quan nhà nước và giao hàng đến công trường.

Để kiểm soát tất cả các hoạt động mua sắm một cách hiệu quả, JVC chỉ định một Quản lý mua sắm cho dự án (PPM) – người nắm rõ về tất cả những hoạt động trên. Nhiệm vụ của PPM là giám sát và quản lý toàn bộ các công việc mua sắm đòi hỏi năng lực quản lý cấp cao và phức tạp nhằm tối ưu hóa chất lượng, quá trình giao hàng và chi phí. Trong các dự án của chúng tôi, JVC luôn có khả năng cung cấp dịch vụ mua sắm thiết bị toàn diện, có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của dự án.