Giai đoạn quan trọng này sẽ được thực hiện sau khi kết thúc quá trình xây dựng, và trước khi nhà máy bắt đầu vận hành thương mại.

Đến nay, JVC đã và đang thành công trong việc khởi động một số dự án tại Việt Nam. Cùng với Tập đoàn JGC, JGC Việt Nam hy vọng sẽ có thêm các cơ hội được tham gia các dự án quốc tế ở các quốc gia khác trong tương lai gần.

Hiểu được tầm quan trọng của quản trị rủi ro về an toàn, đội ngũ vận hành của chúng tôi mong muốn cung cấp các kế hoạch an toàn tốt nhất có thể bằng cách hợp tác chặt chẽ với khách hàng từ giai đoạn kỹ thuật, cũng như vận dụng các bài học kinh nghiệm và kiến thức về SIMOPS * từ các dự án trước đây.

Trong tất cả các giai đoạn bao gồm xây dựng, chạy thử và bàn giao, JVC luôn đặt mục tiêu thực hiện dự án một cách suôn sẻ và không xảy ra sự cố nào, mong muốn góp phần vào sự thành công của dự án và đảm bảo rằng nhà máy được đưa vào hoạt động trong thời gian ngắn nhất.

* SIMOPS (Simultaneous Operations): Hoạt động đồng thời. Ví dụ: Các hoạt động chạy thử được thực hiện ở những khu vực đang tiến hành xây dựng.