“Phương cách JGC” là nền tảng cơ bản cô đọng từ triết lý kinh doanh của Tập Đoàn JGC.

“Phương cách JGC” gồm có 3 điểm chủ chốt:

“Nhiệm vụ” đại diện cho triết lý quản trị, danh tính tập đoàn; những nhiệm vụ và ý chí chung đối với Tập Đoàn JGC. “Giá trị” đại diện cho sự nhận thức và giá trị, sức mạnh, triết lý kinh doanh cơ bản và vị thế chung của Tập Đoàn JGC. Nó bao hàm hai yếu tố là “Các giá trị chung” và “Những cam kết chuyên nghiệp”. Tầm nhìn đại diện cho hình ảnh của tập đoàn trong tương lai không xa được Tập Đoàn JGC hướng tới.
(https://www.jgc.com/en/about/philosophy-vision.html)
Nhiệm vụ
Chúng tôi cam kết sẽ tạo nên một tương lai thịnh vượng cho khách hàng, cho con người và xã hội thông qua nội lực và chuyên môn kỹ thuật để tạo nên những giải pháp sáng tạo.
Giá Trị
Chúng tôi nỗ lực bằng các giá trị chung và những cam kết. Những yếu tố này thể hiện sức mạnh của chúng cùng với nền tảng của cách chúng tôi làm việc và đem lại giải pháp cho khách hàng cũng như cổ đông:

Tầm nhìn

Chúng tôi đem đến một thế hệ những giải pháp sáng tạo mới về năng lượng và hạ tầng bằng cách tận dụng năng lực cốt lõi trong thiết kế và quản lý dự án.

Tầm nhìn phát triển của chúng tôi bao gồm:

Tầm nhìn đầu tiên: SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Bằng cách phân tích chính xác để đáp lại mong đợi và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng dốc sức hết mình để đạt được sự hài lòng của khách hàng, đồng thời góp phần vào sự thịnh vượng cho họ.

Tầm nhìn thứ 2: Chúng tôi sẽ ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN của Việt Nam

Nhận thấy được vai trò của mình trong cộng đồng địa phương, JVC sẽ đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam bằng hoạt động kinh doanh với tư cách là nhà thầu EPC.

Tầm nhìn thứ 3: Chúng tôi hướng tới vị trí NHÀ THẦU EPC SỐ MỘT tại Việt Nam

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để tăng cường chuyên môn kỹ thuật để theo đuổi mục tiêu có được vị trí là nhà thầu EPC cạnh tranh nhất trong khu vực.

Thông qua chất lượng dịch vụ tuyệt hảo, chúng tôi sẽ phấn đấu để đạt được sự tự tin của khách hàng đối với chúng tôi và trở thành sự lựa chọn số một khi nhắc tới nhà thầu EPC tại Việt Nam.