Chính Sách Bền Vững

Thông qua các sáng kiến của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội, quản trị và các vấn đề về sức khỏe, an toàn, an ninh và môi trường (HSSE), JGC luôn hướng tới việc tạo ra giá trị xã hội trong khi cố gắng nâng cao giá trị doanh nghiệp của chúng tôi một cách bền vững.

HSSE

JGC coi Sức khỏe-An toàn-An ninh-Môi trường (HSSE) là một trong các giá trị cốt lõi mà công ty luôn theo đuổi.
Đọc thêm…