JGC Vietnam là ngôi nhà thứ hai nơi tôi được chỉ dạy nhiều điều và chăm sóc về cả công việc lẫn đời sống.