Chủ Đầu Tư Gia Lai Electricity JSC
Địa chỉ dự án Làng Chu Gu, Thị Trấn Krong Pa, Tỉnh Gia Lai
Ngày hoàn thiện Tháng 12, 2018
Mảng thầu EPC
Công suất nhà máy 69 MWp