Hệ Thống Quản Lý Dự Án Độc Đáo – Chìa Khóa Thành Công Cho Mọi Dự Án

Tận dụng những hệ thống đã được công nhận của tập đoàn JGC, JGC Việt Nam có thể tiến hành quản lý tổng thể tất cả các giai đoạn của một dự án, bao gồm: thiết kế, thu mua, thi công, vận hành và duy tu. Đội ngũ dự án, được dẫn dắt bới Quản lý dự án, gồm những chuyên gia là kỹ sư và chuyên viên của các chuyên ngành đó. Tất cả cùng đóng góp xây dựng nên bản kế hoạch cơ bản bao gồm tiến độ, chi phí, chất lượng và an toàn lao động. Một bản kế hoạch là một hệ thống tích hợp phức tạp của nhiều yếu tố/bộ phận và chức năng. Nó bao gồm hiệu quả kinh tế, độ tin cậy, tính an toàn, khả năng vận hành/duy tu cao và đánh giá tác động tới môi trường.
Để đáp ứng những yêu cầu đó, đội ngũ dự án giàu kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi sẽ thu mua những thiết bị, nguyên vật liệu, và nguồn nhân lực đa quốc gia từ những nhà cung cấp trên phạm vi toàn cầu để hoàn thiện thi công đúng thời hạn. Với công nghệ kỹ thuật cao và hệ thống quản lý dự án độc đáo, JGC Việt Nam có thể đưa ra được kế hoạch phù hợp với mong muốn của khách hàng.

Mô hình Hệ thống Hỗ trợ và Triển khai dự án PMS
(PROJECT MANAGEMENT SYSTEM)

Hệ thống Quản lý dự án của JGC (PROJECT MANAGEMENT SYSTEM – PMS)

PMS là một công cụ để quản lý nhiều loại nguồn lực khác nhau bao gồm nguồn nhân lực, nguyên vật liệu/trang thiết bị, tài chính, bản vẽ và các thông số kỹ thuật; thời gian triển khai thiết kế, thu mua, thi công, và chạy thử theo một mô hình thống nhất (WBS).