Kể từ khi thành lập, JGC Việt Nam đã triển khai nhiều loại dự án EPC trong lĩnh vực dầu khí. Các dự án này bao gồm sản xuất dầu khí, lọc dầu và hóa dầu. JGC Việt Nam được biết đến như là nhà thầu EPC có hiệu suất cao nhất trong lĩnh vực dầu khí, được hỗ trợ bởi một loạt các công nghệ kỹ thuật và khả năng quản lý dự án tuyệt vời của Tập đoàn JGC.

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng sẽ dẫn tới tăng nhu cầu sử dụng năng lượng, do đó lĩnh vực kinh doanh dầu khí tại Việt Nam dự kiến sẽ được mở rộng về nhu cầu dầu & khí thiên nhiên hóa lỏng (KTNHL) trong thời gian dài. Tận dụng kinh nghiệm của mình tại 2 dự án lọc hóa dầu tại Việt Nam, cụ thể là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, JGC Việt Nam đang theo đuổi cơ hội trong các dự án mở rộng nhà máy lọc dầu, và đang mở rộng kinh doanh sang các dự án về KTNHL. JGC Việt Nam đang góp phần vào sự thành công của khách hàng trong những kế hoạch đầu tư vốn, cũng như tăng trưởng kinh tế và tiến bộ công nghiệp tại các quốc gia sản xuất tài nguyên.