Năng lượng

Hạ tầng năng lượng là thành phần cốt lõi của toàn bộ ngành công nghiệp cũng như sinh kế của người dân ở khắp mọi nơi bởi nó là yếu tố quyết định cho sự tiến bộ của một quốc gia. Phát triển nhà máy điện là một vẫn đề cấp bách ở nhiều nước mới nổi với nhu cầu tiêu thụ điện cao do dân số và mức sống ngày càng tăng. Ngoài ra, việc này cũng tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương.
JGC Việt Nam đã hoàn thành nhiều hạng mục công việc EPC cho các nhà máy năng lượng mặt trời và mong muốn mở rộng kinh doanh sang các nhà máy năng lượng tái tạo khác. JGC Việt Nam góp phần thúc đẩy các chính sách cơ sở hạ tầng năng lượng ở các lĩnh vực khác nhau bằng cách phát triển các nguồn năng lượng phù hợp với đặc điểm của từng khu vực trên toàn quốc.

Công nghiệp & xã hội

JGC Việt Nam cung cấp dịch vụ EPC cho các nhà máy hóa chất và các nhà máy cơ sở hạ tầng công nghiệp khác nhau và là cái tên có thành tích tốt trong công việc xây dựng cho các dự án khác nhau, ứng dụng các công nghệ tích lũy từ nhiều dự án phong phú trước đó.
JGC Việt Nam cũng có bề dày kinh nghiệm cho các dự án cơ sở hạ tầng xã hội trong nhiều lĩnh vực bao gồm cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các nhà máy dược phẩm, cơ sở R & D và các cơ sở khác trong lĩnh vực khoa học đời sống.
Chúng tôi cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội đối với hoạt động sân bay trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông. JGC Việt Nam mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong nước thông qua các sáng kiến của mình trong một loạt các dự án thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghiệp và xã hội.