1. Giới thiệu về Tuân thủ

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, bất kể vai trò của bạn là gì, việc tuân thủ đang ngày càng trở nên quan trọng đối với công việc của chúng ta hơn bao giờ hết. Các tiêu chuẩn và quy định luôn là thách thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh trên toàn thế giới. Trong khi các tiêu chuẩn thường được đưa ra như là những hướng dẫn được khuyến khích làm theo, thì các quy định lại là bắt buộc và phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Vi phạm các quy định hoặc không tuân thủ có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bị phạt, và thậm chí có nguy cơ gây thiệt hại cho danh tiếng của tổ chức.

Công ty TNHH JGC Việt Nam (gọi tắt là JVC) luôn đặc biệt chú ý đến Chương trình tuân thủ, một yếu tố quan trọng của sự tăng trưởng bền vững. Là một phần của Tập đoàn JGC, JVC cũng đã áp dụng Tinh thần tuân thủ của Tập đoàn và thực hiện nghiêm túc chính sách chống tham nhũng, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định của pháp luật và yêu cầu pháp lý tại Việt Nam.

2. Thông điệp của Lãnh đạo về Tuân thủ

Hàng năm, ban lãnh đạo JVC sẽ ban hành một thông điệp về tuân thủ để nhắc nhở và khuyến khích toàn bộ nhân viên công ty luôn luôn nhớ đến Quy tắc ứng xử doanh nghiệp và Chính sách tuân thủ của công ty.

3. Chính sách tuân thủ

Cùng với Chương trình tuân thủ, JVC cũng thiết lập một hệ thống Chính sách tuân thủ để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đều tuân thủ theo Luật pháp, Quy định và Tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, qua đó thể hiện văn hóa tuân thủ chuyên nghiệp và mạnh mẽ của công ty.

4. Ban Tuân thủ

Các chương trình tuân thủ của công ty đều được tạo ra và quản lý bởi Ban Tuân thủ. Trưởng ban và các thành viên được chỉ định từ những phòng ban khách nhau, dưới sự phân công của lãnh đạo công ty. Ban tuân thủ luôn hoạt động thống nhất với nhau để đảm bảo tất cả thành viên công ty đều làm việc với tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, và tuân theo quy định và pháp luật.

Các bạn có thể liên hệ với Ban tuân thủ bất cứ lúc nào, cho bất cứ câu hỏi, đề xuất, làm rõ hay báo cáo về vấn đề tuân thủ qua email hoặc số điện thoại sau:
Email: jvc-whistleblower@jgc.com
Điện thoại: +84 24 3794 0520